MBJ BHEUU

Bidang dan Fungsi MBJ

Bidang dan Fungsi MBJ?

Membincang dan memutuskan akan perkara-perkara mengenai syarat-syarat bekerja yang ada kaitan dengan pentadbiran yang berkenaan kecuali perkara-perkara yang melibatkan dasar Kerajaan atau hal-hal perseorangan.Membolehkan kakitangan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab di atas perkara-perkara mengenai kerja-kerja mereka dan mematuhi syarat-syarat bawah mana tugas-tugas mereka dijalankan.Menggalakkan kakitangan menerusi pengambilan bahagian dalam perbincangan-perbincangan untuk mendapat pengetahuan yang lebih lagi mengenai pentadbiran pelbagai Jabatan.Mengadakan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi BHEUU, JBG dan MdI serta peruntukkan bagi menerima cadangan dan syor-syor dari kakitangan setiap jabatan mengenai perkara ini.